Suheyb Rumi Karafakıoğlu

1926-1929 yıllarında görev yapmıştır. Alaca kaymakamlığından belediye başkanlığına gelen Suhip Bey memleket imarına başlangıç sayılabilecek olan içme suyu tesisatının fenni esaslar dairesinde plan ve projelerini Amasya’da Nafia (Bayındırlık) Müdürü olarak bulunan ve aslen su mühendisi olan veya ziya isimli bir mühendise yaptırmıştır. Vilayet Meclisi umumi azası ve daimi komisyon üyesi dahi olmuş bulunduğu gibi Fikret isimli birde hususi gazete çıkarmıştır. Belediye Reisliğinde çok kalmadı. Asıl mesleği olan mülkiyeciliğe geri dönmüştür. Van valiliği yaptı. Edirne’de vali olarak uzun süre kaldı. 1946 da Milletvekili oldu. Ordinaryüs Bedri Karafakıoğlu’nun babasıdır.