Şevket Eren

20.10.1930’dan 30.4.1933 tarihine kadar Belediye Reisliği yapmıştır. Veli Paşa Oğlu Şevket Bey hazırlanan planlar ve paralarla su tesisatı inşaatına başlamış ve daha fazla para tedarik ederek Mürsel Menba’ından Saat Kulesi çevresine kadar getirmeyi başarmıştır.

Ticaret ve ziraat işlerini bırakarak memlekete hizmet gayesiyle Reisliğe gelmişse de, süresi bitmeden evvel belediye azalarının topluca istifa etmeleri üzerine çekilmiştir.