Op. Dr. Akif Tevfik Bey

Operatör doktor olan Akif Bey I.Dünya Harbi’nin ikinci senesinde Çorum’a hastane doktoru olarak gelmiş ve şimdiki Ticaret Lisesi olan yerde hastaneyi kurmuştur. Askeri doktordur. I. Dünya Savaşı mütarekesi günlerinde Çorum’a gelişinde mübalağasız tam seksen yaylı araba ile 200 den çok Çorumlu tanınmış kişiler tarafından uzaklardan karşılanmıştır. Çorum’da özel muayenehaneyi ilk açan kişi Akif Bey’dir.

Çok sevilen Akif Bey, Belediye Reisliğine de getirildi. Kızılay Reisliğini birkaç sene parlakça idare etti. Sonraları Damadı Vasıf Enbiya Oğlunun İstanbul’a nakledilişinde Akif Bey de İstanbul’a gitti. Akif Tevfik Bey her   zaman  sevilmiş sayılmış ve sevilmeye layık bir insan olarak görülmüştür.