Ölçekoğlu Hasan Ağa

1925-1927 yıllarında görev yapmıştır. Hasan ağanın Belediye Reisliği yaptığı sırada soyadı kanunu çıkmamıştı. Herkes aile lakabı ile anılırdı. Ağalık ünvanı babasından dedesinden kalmadır. Kendisi sarıksız dal fes giyer ve efendi tabiatlı, bonkör, iyilik sever, halim selim eli yardıma ve kapısı misafire açık bir kişi idi. Ölçekoğlu Hasan Ağa’nın belediye reisliği yılları milli mücadelenin başlangıç günlerine rastlar. Hele bir yandan Yozgat isyanı ve isyancıların Alaca’yı basmaları ve Çorum’a gelme tehlikeleri ve diğer yandan umumi asayiş ve inzibat yokluğu gibi sebeplerle memlekette tehlikeli heyecanlı günler geçiriliyordu. İşte Ölçekoğlu Hasan Ağa merhum böyle badireli günlerde belediyenin başında bulundu. Reisliği ve ağalığı ile resmen ve şahsen gayretler sarf etmiştir.

Ölçekoğlu Hasan Ağa sanata olan düşkünlüğü ile dikkat çeken bir belediye reisi olarak da bilinir. Halkevi reisliği yaptığı dönemlerde faaliyetlere verdiği destekler elimizde mevcut fotoğraflardan da anlaşılmaktadır.