Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Nazmi Tombuş

10.6.1941 den 30.11.1942 ye kadar bir buçuk sene reislikte kalmış olduğu kayıtlarda geçmektedir. Pertev Bey’in normal reislik süresi bitmeden çekilmesi üzerine boşalan reislik makamına Nazmi Bey gelmiştir.