Nazmi Tombuş

10.6.1941 den 30.11.1942 ye kadar bir buçuk sene reislikte kalmış olduğu kayıtlarda geçmektedir. Pertev Bey’in normal reislik süresi bitmeden çekilmesi üzerine boşalan reislik makamına Nazmi Bey gelmiştir.