Mazlum Oğlu Hacı Halil Efendi

1967 yıllığında, öncelikli olarak ismi yazılan ve halk arasında Mazlum Oğlu Hacı Ağa namı ile ünü dillerde kalmış olan bu kişi temkinli tedbirli bir belediye başkanı olarak kaynaklarda
geçmektedir. Hacı Halil Efendi’nin Hasan Paşa ile de yakınlığı olduğu bilgisi M. İhsan Sabuncuoğlu ÇORUM’a Ait Derlemelerim, Kısım 2, s.23’te bulunmaktadır.

Hacı Halil Efendi, kahvelerde sık sık temizlik yoklaması yapar ve çatlak fincan görünce kırar atar ve ceza kesermiş.