Kemal Demirer

27.11.1963-26.06.1968 yılları arasında görev yapmıştır. Çorum’a katkıları olmuştur. Bunlardan en önemlileri mezbahanın yenisini yaptırmıştır. Çorum şehir içi otobüs taşımacılığı ilk olarak Kemal Demirer zamanında başlamıştır.