Dr. Pertev Kalelioğlu

01.11.1934 den 01.06.1941 tarihine kadar Belediye Reisi unvanını taşımış olan Dr. Pertev Kaleli, taşrada muhtelif yerlerde hükümet tabibi olarak bulunmuş, Çorum’da Belediye Tabibi olarak tanınmıştı. Herkese sempati gösteren ve herkesten sempati gören tipte ve yaradılışta idi. Belediye Reisi olmasını müteakip günlerde Osmancık-Kızılırmak Köprüsü tamiratını taahhüt eylemişti. Başlangıçta kolay ve karlı sanılan bu iş, hem güç ve hem zararlı olarak uzun sürmüş ve Pertev Bey’i madden ve manen üzmüştür.

Pertev Bey’in Belediye Reisliği zamanı II.Dünya Savaş’ı günlerine rastlar. Yedek subay olarak askeri hizmete de çağrılması, Belediye işlerinin bir süre aksamasına sebep olmuştur. Belediye Reisliği sırasında en önemli işi şehir planı olmuştu. Çorumda ilk defa fenni şekilde mezbahayı Pertev bey kurdurmuştur.Ulu mezarlık ve Hıdırlık arasında olan bu mezbaha şehrin büyüyeceği hesaplanmadan küçük bir şekilde kurulmuştur. Fakat daha yenisinin yapılışı Kemal Demirer zamanındadır.

İçme suyu tesisatı yapılmış olan mahallelerde bile evlere su abonesi verilmesi Pertev Bey zamanında başlamıştır ki memnuniyetle karşılanan bir hizmet olmuştur. Pertev Bey’den evvelki reisler evlere su verilirse millete içmeye suyu kalmaz diye düşünüyorlardı. Halbuki sokaklarda çeşmelerden akan sular boş yere israf oluyordu.