Baha Çorbacıoğlu

1933-1934, 1942-1950,  1950-1958 yıllarında Başkanlık görevinde bulunmuştur. Baha Bey’in zamanını iki devreye ayırmak uygun olur. Birinci devre Veli Paşa Oğlu Şevket Bey’den kalan
bir buçuk senelik müddet, ikinci devre ise Pertev Beyden sonraki on altı senelik müddettir. İkinci defa reisliğe gelişi 25.12.1945 gelmiş ve gelir gelmez ilk iş olarak şehir planı yaptırma meselesini öne almıştır. Şehitler Abidesi’den Saat kulesine doğru giden yolu açmıştır. Piri Baba ve Bahabey çamlığı en güzel hizmetleri arasındadır.