Av. M. Faik Kürkçü

25.01.1959-19.06.1960 yılları arasında görev yapmıştır. İhtilalde vazifesi son bulan Faik Bey, Reislik devresinde selefi Baha Bey’in hiç denecek kadar basit istimlak bedellerini bankaya
yatırarak mülklerini zabt edip mahkemelere mecbur ettiği ev ve mülk sahiplerinin oldukça uzun ve masraflı süren davalardan sonra meşru ve kesinleşmiş para alacaklarını ödemeye gayret etmiştir. İkinci bir eseri de Güpür Hamamı yanındaki bir metrecik genişlikteki çarşıya sokak aralarında sürüklene gelen postal tamircilerini çatı altına sokmak olmuştur ki bu da bir hizmettir.