Yavruturna Mahallesi, 199 ve 1100 adaların bir bölümünde yapılan plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 199 ve 1100 adaların bir bölümü için;

199 ve 1100 adaların Esnafevleri 2. Sokaktan cephe alan parselin yapılaşma koşullarında (kat adedi ve yapı nizamında) herhangi bir değişiklik yapılmamış olup parsellerin kullanım kararı Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca plan notlarına; “Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak planlı parsellerin zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde  hazırlanan hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5792,7) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,60)  değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.02.2019 tarih 24 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.02.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

13 Şubat 2019
212 kez görüntülendi