Yavruturna Mahallesi, 1864 ve 1865 ada ile yakın çevresinde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 1864 ve 1865 ada ile yakın çevresindeTicaret Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlı kısmın kullanım kararı ve kat adedi korunarak adaların formu düzenlenmiştir. Ayrıca park alanı olarak planlı kısmın bulunduğu alan Spor Tesisi Alanı olarak planlanmış, imar adaları arasına ise park alanı önerilmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19888723) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19124870) teklifi 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.12.2020 tarih ve 171 sayılı BMK kararı Meclisce onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

 

15 Aralık 2020
323 kez görüntülendi