Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Ulukavak Mahallesi, 788 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 788 ada 3 ve 4 numaralı parseller için;

Parsellerin cephe aldığı Damat Şükrü 3. Sokak boyunca 5 kat yapılaşma olduğu belirtilerek 788 ada 3 ve 4 nolu parsellerin kat adedinin 3’ den 5’e çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,22) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,27) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2017 tarih 08/140 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2017 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ