Ulukavak Mahallesi, 4929 ada, 2 nolu parselde Resmi Kurum Alanı

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ulukavak Mahallesi, 4929 ada, 2 nolu parselin

  • Resmi Kurum Alanı” olarak belirlenmesi,
  • E=2.00 Yençok =5 kat şeklindeki yapılaşma koşullarının aynı kalması,
  • Yapı yaklaşma mesafelerinin ise doğu, batı, güney cephelerden (park alanına sınır) 5 metre, kuzey cephede (yola sınır) ise Yola yüz olarak belirlenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli nazım (NİP; 19118344) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19677841) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.2020 tarih 96 sayılı BMK kararı ile Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.08.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Ağustos 2020
245 kez görüntülendi