Ulukavak Mahallesi, 47 ada 210 ve 212 nolu parseller ve yakın çevresinde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 47 ada 210 ve 212 nolu parseller ve yakın çevresi için;

Ulukavak Mahallesi, 47 ada 210 nolu parselin pazar alanı olarak işaretli kısmında Emsal:1.00, Yençok:12.50 yapılaşma koşullarına sahip Özel Kreş Alanı planlandığı, ulaşım güvenliği için 10 metre genişliğindeki Tekceviz 16. sokak ile Tekceviz 29. Sokağın birleştirildiği, doğu yönünde kaydırılan Tekceviz 29. Sokak ile 47 ada 40 ve 44 nolu parseller arasında kalan alanın kuzey kısmının 5 katlı konut alanı (TAKS:0.35, KAKS:1.75), güney kısmının ise 3 kat konut alanı(TAKS:0.35, KAKS:1.05) olarak değiştirildiği ve Tekceviz 31. Sokağın kaldırılarak 3 katlı konut alanına dahil edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,47) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,55) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.01.2019 tarih 9 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.01.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

14 Ocak 2019
289 kez görüntülendi