Ulukavak Mahallesi, 3448 ada, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3448 ada, 16, 17 ve 18 nolu parseller için;

Sağlık İl Müdürlüğünün 19.04.2018 tarihli yazısı ekinde plan müellifi tarafından hazırlanan imar planlarında parselin “Resmi Kurum Alanı” olan kullanım kararı “Sağlık Tesis Alanı” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca; Emsal: 1,75- Yençok: 5 kat yapılaşma koşulları belirlenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 11177,16) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,18) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018 tarih 137 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Temmuz 2018
247 kez görüntülendi