Ulukavak Mahallesi, 3116 ada 98, 99 ve 100 nolu Parseller İfraz Hattının Kaldırılması Plan Değişikliği

arasında bulunan ifraz hattı (ada ayırma çizgisi) kaldırılmış ve parsellerin tevhit edilebilmesinin yolu açılmıştır. Kullanım kararları ve yapılaşma koşulları yürürlükteki planda olduğu gibi korunmuştur.

-Parsellerin tevhidi sonrasında yeni oluşacak parselde otopark ihtiyacı kendi parselinden karşılanacaktır ve 50 adet otopark alanı oluşturulacaktır.

-“Ada içindeki yapıların arka cephe hizasına uyulacaktır.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklindeki plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ((UİP:19294951)   değişiklik teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA 08.09.2021 tarih ve 138 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  13.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Eylül 2021
31 kez görüntülendi