Ulukavak Mahallesi, 2667 ada 3 nolu parselde plan değişikliği (kreş)

Ulukavak Mahallesi, 2667 ada 3 nolu parselin batısında işaretli bulunan park alanının Emsal:1.00, Yençok: 12.50 yapılaşma koşullarına sahip Kreş Alanı, 47 ada 210 nolu parselde işaretli olan Özel Kreş Alanı’nın yaklaşık 1060 m² lik kısmının park alanı geriye kalan yaklaşık 1500 m² lik kısmının ise aynı yapılaşma koşullarına sahip Özel Kreş Alanı olarak korunduğu, Özel Kreş Alanı ile 4439 ada, 1 nolu parselde işaretli bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına ait komşu parsele yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19556315) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19710634)  değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE 17.05.2021 tarih ve 86 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  24.05.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

24 Mayıs 2021
112 kez görüntülendi