Ulukavak Mahallesi 1691 ada 3 parselde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi 1691 ada 3 parsel Ayrık Nizam 5 Kat yapılaşma koşullarında Ticaret- Konut Alanı (TİCK), 9 nolu parsel ise Ayrık Nizam 3 Kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanmıştır.

Ayrıca Plan notlarına; “Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak planlı kısmın zemin katı ticaret olarak kullanılacak olup üst katların tamamı Konut olarak kullanılabilir.” plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19779714) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19252570), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.01.2021 tarih ve 7 sayılı BMK kararı Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  13.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

13 Ocak 2021
201 kez görüntülendi