Ulukavak, Gülabibey ve Çomar Mahalle ve Mevkilerinde semt spor alanı planlanması

 

 

Yapılanma koşulu Yençok =10.50 metre olmak ve ilgili yapımcı kuruluş ve belediyece belirlenecek proje doğrultusunda olmak üzere Ulukavak Mahallesi 2261 adanın güneyinde yer alanın bir kısmı ile Gülabibey Mahallesi, 271 Ada, 304 parselin batısında kalan alan “ Semt Spor Alanı (Kapalı Yüzme Tesisi)” olarak belirlenmiştir. 2936 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki yol “Çocuk Bahçesi”, Çomar mevki, 153 ada, 1 parsel “Semt Spor Alanı” olarak planlanmıştır. Plan notlarına “Semt spor alanı (Kapalı Yüzme Tesisi) olarak planlı alanlarda yapının yerinde inşası safhasında gerekli görülmesi halinde ana yola yapı yaklaşma mesafesi korunacak olup diğer cephelerde, yapı yaklaşma mesafesini 3 metreye kadar indirmeye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.” Şeklinde plan notu eklendiği; kentte halkın ihtiyacına yönelik sportif tesisi yapılmasına olanak sağlayacağından, Semt spor alanlarının Açık ve yeşil Alanlar kapsamında sayıldığından, Ayrıca konut yapılaşmaları ile aralarındaki cephe uzaklıklarının yönetmeliklerin öngördüğü ölçüleri sağlayacağı şekilde plan değişikliklerinin hazırlandığı,

Ulukavak Mahallesi 2261 adanın güneyinde yer alanın bir kısmı ile Gülabibey Mahallesi, 271 Ada, 304 parselin batısında kalan alan “ Semt Spor Alanı (Kapalı Yüzme Tesisi)” olarak belirlenmiştir. 2936 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki yol “Çocuk Bahçesi”, Çomar Mevki, 153 ada, 1 parsel “Semt Spor Alanı” olarak planlanması  şeklindeki  (NİP; 19994431- (UİP; 19930162) Ulukavak Mahallesi 2261 adanın güneyinde yer alanın bir kısmı ile,

(NİP; 19765923 – (UİP; 19084461) Gülabibey Mahallesi, 271 Ada, 304 parselin batısında kalan alan “Semt Spor Alanı (Kapalı Yüzme Tesisi)” olarak, 2936 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki yol “Çocuk Bahçesi”,

(NİP; 19005307- UİP; 19783497) Çomar Mevki, 153 ada, 1 parsel “Semt Spor Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2020 tarih 120 sayılı Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Eylül 2020
385 kez görüntülendi