Üçtutlar Mahallesi, 122 ada 55 nolu parselde plan değişikliği

Üçtutlar Mahallesi, 122 ada 55 nolu parsel için;

Parselin yapı nizamı ve kat adedi değiştirilmeden kullanım kararı Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmiş ve plan notlarına “Zemin kat ticaret olarak kullanılacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 5793,35) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 5794,40) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.06.2018 tarih  116 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.06.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Haziran 2018
316 kez görüntülendi