TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇORUM BELEDİYESİ, TC. HİTİT ÜNİVERSİTESİ VE ÇORUM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL GENELİ TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI İLE İLGİLİ

 P  R  O  T  O  K  O  L

Madde 1- TARAFLAR

 • Çorum Belediye Başkanlığı
 • Hitit Üniversitesi
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Madde 2- TANIMLAMALAR

İşbu protokol metni içinde;

 • Çorum Belediye Başkanlığı- kısaca Belediye
 • Hitit Üniversitesi –kısaca Hitit Üniversitesi
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü – kısaca Milli Eğitim olarak anılacaktır.

Madde 3- PROTOKOL KONUSU

 • İşbu protokol 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi gereği kültür ve sanat hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla geleneksel kültürümüzün yapı taşlarından Türk Halk Müziğini yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla Çorum genelindeki tüm Lise ve Üniversite öğrencileri arasında düzenlenecek olan ön elemeleri uzaktan, Türk Halk Müziği Ses Yarışmasının gerçekleşmesine yönelik yükümlülükleri kapsar.

Madde 4- BELEDİYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Etkinlik için gerekli olan salon,orkestra,ses sistemi, baskılı davetiye, afiş, billboard, broşür,başarı belgesi, çiçek, su, b. materyalleri hazırlamak ve dağıtımını gerçekleştirmek.
 • Etkinliğin yapılacağı salonun tanzimi, temizliği, güvenliği ile bayrak ve flamaların asılması sağlamak.
 • İlgili alanda görev yapan eğitmenlerin,yarışmada jüri üyesi olarak görev almalarını sağlamak.
 • Yarışmada görev alacak jüri üyelerine 1000’er TL. ve orkestraya verilmek üzere 6000 TL. takdim etmek.
 • Yarışma sonuçlarını kamuoyuna duyurmak.
 • Belediye,Hitit Üniversitesi ve Milli Eğitim tarafından “Sen Türkünü Söyle Çorum” ses yarışması sonucunda dereceye girenlere ödül olarak verileceği duyurulan aşağıda belirtilen hediyeleri takdim etmek.
 • Yarışma Birinciye 5000 TL
 • Yarışma İkinciye 4000 TL
 • Yarışma Üçüncüye 3000 TL
 • Finalistlere Hediyeler

Madde 5 –MİLLİ EĞİTİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Etkinliğin sekretaryasını yapmak.Tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri ile yazışmaları yapmak ve etkinliğe okulların katılımını sağlamak.
 • Etkinliğin yapılacağı solanda bayrak ve flamaların asılması sağlamak.
 • İlgili alanda görev yapan öğretmenlerin yarışmada jüri üyesi olarak görev almalarını sağlamak.

Madde 6- HİTİT ÜNİVERSİTESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1Üniversite yükümlülükleri: Üniversitenin tüm akademik birimleriyle yazışmalar yaparak yarışmanın duyurulmasını ve öğrencilerin azami katılımı sağlamak.

6.2.İlgili alanda görev yapan öğretim elemanlarının yarışmada seçici kurul ve jüri üyesi olarak görev almalarını sağlamak ve sahne aşamasında ihtiyaç duyulacak olan her türlü teknik desteği  hazır bulundurmak.

6.3.Gerektiğinde yarışmacı adaylara gerek ön eleme gerekse final aşamasında eşlik amacıyla oluşturulacak olan çalgı topluluklarını temin etmek ve orkestrasyonlarını yapmak.

Madde 7-GENEL HÜKÜMLER

7.1.Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin içinde yer alan; jüri, gözlemci, temsilci, görevli personel, saz heyeti, tonmaister vb. ücretlerinin ödenmesi gibi ortaya çıkabilecek giderler Belediye tarafından karşılanacaktır.

7.2.Etkinlik kapsamında kullanılacak tüm görsellerde Belediye , Üniversite  ve Milli Eğitim logosu ile yazısı bulunacak, logo ve yazılar kesinlikle kapatılmayacaktır.

7.3.Etkinlik kapsamında oluşacak her türlü platformda kamuoyuna, etkinliğin Belediye, Üniversite ve Milli Eğitim iş birliği ile gerçekleştirildiği lanse edilecektir.

7.4.Etkinliğin gerçekleşmesine yardımcı olmak isteyen sponsorlar olursa, başvuruları Çorum Belediyesi tarafından alınacak,sponsorun yapmayı taahhüt ettiği hizmetlerin etkinliğe fayda sağlayacağı kanaatine varırsa ve uygun görürse sponsorluk talepleri kabul edebilecektir.

7.5.Yeni sponsorların kabul edilmesi halinde, yeni sponsorların logoları tüm görsellere bastırılacaktır.

7.6.Belediye,Üniversite ve Milli Eğitim yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirecek ve her hangi bir aksaklık olmaması için kendi yükümlülükleri ile ilgili tedbirleri önceden alacaktır.

7.7.Taraflar ; Katılımcı, yarışmacı, davetliler ve çalışanların pandemi kurallarına uymamalarından (sosyal mesafe, maske, hijyen vb.)doğacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

7.8.İşbu protokolde belirtilmeyen hususlarda 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

7.9.İşbu protokol gereği çıkabilecek uyuşmazlıklarda Çorum Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu protokol  7 maddeden ibaret olup 14.12.2020 tarihinde 3 (üç) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

 

_____________________TARAFLAR__________________________

 

Hüseyin KIR                                                       Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı                            TC.Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

İsmail YAĞBAT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

SEN TÜRKÜNÜ SÖYLE ÇORUM

Proje Adı: “Sen Türkünü Söyle Çorum”

PRoje Tanımı: Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik Türk Halk Müziği ses yarışması düzenlenecektir.

Projenin Amacı: Türk Halk Müziğini yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak hedeflenmektedir.

Hedef Kitlesi: 14 – 25 yaş aralığında olup, il merkez ve ilçelerde öğrenim gören lise öğrencileri(14-19 yaş ) ile Hitit üniversitesinde öğrenim gören veya pandemiden dolayı başka üniversitelerde öğrenimine uzaktan devam eden(18-25 yaş) ; Çorum merkez ve ilçelerde ikamet eden üniversite öğrencilerini kapsamaktadır.

Proje Uygulaması: Adaylar 0(539) 842 00 09 whatsapp hattına en fazla

1(bir)  dakikalık yalın ses videosu, ad-soyad ve doğum tarihi bildirerek katılım sağlayacak. Ön elemeler uzaktan değerlendirilecek. Pandemi ve il hıfzıssıhha  kararlarına uygun olarak yarı finaller ve finaller bir kez prova almak şartı ile belirlenen kriterlere uygun olarak  kısıtlı izleyici, canlı sazlar ve jüri üyeleri önünde Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Proje Süresi: Ödül töreninin ardından sona erecektir.

Proje Ortakları: Çorum Belediyesi

 1. Hitit Üniversitesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Katılım Şartları

 • Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve ilçelerde 14-19 yaş Lise öğrencisi olmak.
 • 18-25 yaş TC. Hitit Üniversitesi öğrencisi olmak ya da diğer üniversitelerin öğrencisi olup Çorum’da ikamet etmek.
 • Yarışmaya bireysel olarak katılım zorunludur.
 • Yarışma sürecinde (başvuru ve ödül töreni dahil) belirlenen yaşların altında ve üstünde olmamak.
 • Whatsapp hattına en fazla 1 dakikalık yalın ses olarak icra edilmiş eser, video olarak gönderilerek yarışmaya katılım sağlanmış olacaktır. Gönderiye Ad-Soyad ve doğum tarihi gün, ay, yıl şeklinde yazılacaktır.

YARIŞMA KURALLARI

 • Whatsapp hattına en fazla 1(Bir) dakikalık yalın ses olarak seslendirilmiş eser video olarak gönderilecektir. Gönderiye Ad-Soyad ve doğum tarihi gün, ay,yıl yazılacaktır.
 • Göndermiş olduğu telefon numarası irtibat numarası olarak bilinecek, ön elemeleri geçtiği takdirde kendisi ile bu numaradan irtibata geçilecek yarı finallere davet edilecektir.
 • Yarışmaya TRT Türk Halk Müziği repertuarı dışında eser kabul edilmeyecektir.THM dışında icra edilen eserlerden, sanat eserlerini koruma kanunu gereği oluşabilecek her türlü maddi manevi zarar, eseri icra eden yarışmacıya rücu edilecektir,
 • Her yarışmacı ön elemelere tek bir eserle bireysel katılım sağlayacaktır.
 • Gönderilen videolar jüri tarafından ön eleme turlarından geçerek yarı finale kalacaktır.
 • Ön eleme turları yarışmacıların yoğunluğuna göre artırılabilecektir. Gerektiğinde ikinci bir eser istenilecektir.
 • Yarı finale kalan 30 yarışmacı canlı sazlar önünde önceden belirlenmiş eseri ile bir kez prova alarak final turu için yarışacaktır.
 • Finale kalan 10 yarışmacı, belirlenen tarihte ve salonda jüri ve misafir katılımcılar önünde saz heyeti eşliğinde  canlı performansları ile yarışacaktır.
 • Jüri heyetinin değerlendirme ölçeğine göre dereceye girenlere ödülleri takdim edilecektir.
 • Yarışmaya; yarışma jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Yarışma ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç etaplı yapılacaktır. Yarı final ve final orkestra ile yapılacaktır.
 • Ön eleme, yarı final ve finalde; jüri önünde yapılacak kayıtlar, Çorum Belediyesi ve Çorum Web TV adına ; sesli ve / veya görüntülü yayınlanabilmesi, çoğaltılabilmesi için adaylar ve finalistler izin vermiş, maddi haklarını Çorum Belediyesi’ne devretmiş kabul edilirler.
 • Jüri kararlarına yapılan itirazlar usulünce değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda jüri tarafından alınan kararlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Yarışmacıların aldıkları puanlar eşit olması durumunda dereceye giren adaylardan yaşça küçük olan o dereceye sahip olacaktır.
 • Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde jüri tarafından alınan karar geçerlidir
 • Final gecesi canlı performansta, önceden verdikleri bilgiler dışında başka türkü, kostüm ve içerikle gösteri yapan yarışmacılar yarışma dışı kalacakları gibi, gelişebilecek her türlü olay karşısında sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
 • Finale katılmaya hak kazanan yarışmacı finalden 2 gün önce katılımını teyit edecektir. Katılmasına mani bir durum olması durumunda yarı final elemelerindeki sıralamaya göre yedek yarışmacı davet edilecektir.
 • Finale katılmaya hak kazanan yarışmacı finallerin yapılacağı alana1 saat önceden gelecektir. Kura ile sahne sırası belirlenecektir. Geç kaldığı taktirde finallerden elenmiş sayılacak.
 • Final gecesi canlı performans sırasında TCK anlamında suç unsuru sayılan eylem ve davranışlarda bulunan yarışmacılar diskalifiye edilecek ve her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
 • Organizasyon, kendi bilgisi dışında gerçekleşen bilgi, haber, duyuru, sosyal medya paylaşımları vb. olayların sorumluluğunu almaz.
 • Çorum Belediyesi yarışma tarihlerini  ve /veya yerini değiştirme hakkına sahiptir.
 • Yarışmacılara, kurul tarafından belirlenen ve /veya onaylanan  saz heyeti ,yarı final ve finalde  eşlik edecektir.
 • Reşit olmayan öğrencilerin veli izin belgelerini (anne-baba birlikte veli rıza belgesi olarak) Belediye Kültür Müdürlüğüne teslim etmeleri (Özel durumlar yasal dayanağa göre değerlendirilecektir.)
 • Proje başladığı günden bitimine Covid-19  ve/ veya  bulaşıcı hastalıklar kapsamında ,kurallara

( sosyal mesafe, maske, hijyen vb.)  uyulması hususunda sorumluluk;görevli personel, iştirakçı, katılımcı, izleyici ve yarışmacılara  aittir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • 14.12. 2020 Tarafların imza töreni
 • 25.12. 2020 Duyuruların tamamlanması.
 • 25.12. 2020 (0539 842 00 09) Whatsapp hattına video süreci başlangıcı.
 • 04.01.2021 Saat 23:59 :59 da video gönderimi sona ermesi.
 • 15.01.2021 Yarı Finalistlerin Duyurulması.
 • 18-22 Ocak 2021 tarihleri arası prova günleri
 • 22 Ocak 2021 Saat 14:00-20:00 arsası Yarı Final İcra Edilmesi
 • 25-29 Ocak 2021 Final için prova günleri
 • 29 Ocak 2021 Cuma Günü 18:00 Final Gecesi,Ödül Töreni,Kapanış.

 

Yarışma Koordinatörü: Atakan TETİK

YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ

 • Doç. Dr. Ömer Can SATIR
 • Öğr. Üyesi Elif DOĞRU
 • Öğr. Üyesi Ercan Baş
 • Genel Koordinatör Atakan TETİK
 • Eğitim Sorumlusu Erman TOPTAŞ
 • ÇGSL Müzik Öğretmeni Tekin KARATAŞ
 • Belediye THM Koro Şefi Arif SADEÇOLAK

Yarışma Saz Heyeti Koordinatörü:

Müzik Öğretmeni Orçun Dinçer ÇETİN

18 Aralık 2020
2.034 kez görüntülendi