Tepecik Mahallesi 851 ada, 4 parsel

Tepecik Mahallesi 851 ada, 4 parselin; diğer tüm kararlar aynı kalmak üzere yalnızca fonksiyon kararının değiştirilerek “Eğitim Tesisi Alanı” olarak belirlenmesi BHA” planlı kısma ilişkin diğer tüm diğer hususlar aynı kalmak üzere ; “Belediye hizmet alanı (idari sosyal ve kültürel merkez) olarak planlı kısmın ifraz yapılma zorunluluğu yoktur.” Şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19381771) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 81 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
262 kez görüntülendi