Tepecik Mahallesi 2068 ada 1 parselin bir kısmında Akaryakıt ve Servis İstasyonu

Tepecik Mahallesi 2068 ada 1 parselin yaklaşık 4.260 m²’si Emsal:0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmış, kalan kısmın yapılaşma koşulları Emsal:0.80 Yençok: Serbest Konut Alanı olarak korunmuştur. Ayrıca 2068 nolu adanın çevresinde yer alan imar yolları düzenlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, (NİP; 19138334) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19474016) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 78 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
404 kez görüntülendi