Park ve Batı Kent Kapısı Rekreasyon Alanlarının kaldırılarak plansız alana dönüştürülmesine ilişkin plan revizyonu

 

Kadıkırı Köyü, 118, 119 ve 141 nolu adaların bir kısmı için

Teklif Edilen İmar Planı dosyasında; A karne gurubuna sahip Plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan sınırları içerisinde işaretli bulunan Park ve Batı Kent Kapısı Rekreasyon Alanlarının kaldırılarak plansız alanda bırakıldığı görülmektedir.

Söz konusu plan değişikliği sınırları içerisindeki alanın;

  • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toprak sınıfının mutlak tarım ve özel ürün arazisi olarak belirlenmesi,
  • 02.2008 tarihinde onaylanan Çevre Düzeni Planlarına göre Organize Sanayi Bölgesinde kalması,
  • Çevre Düzeni Planlarının 4.5 nolu plan notunda belirtilen “Bu planın onama tarihinden önce onaylanmış ve bu plan kararlarına uymayan tüm çevre düzeni planları, nazım ve uygulama imar planları, bu plan kararları doğrultusunda revize edilecektir…” hükmünün bulunması,
  • Park ve Batı Kent Kapısı Rekreasyon alanı olarak işaretlendiği 1997 yılından günümüze kadar herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadığı,
  • 1997 yılının koşullarında planlama yapılarak, Park ve Batı Kent Kapısı işaretlenir iken kentte yaşayanların ihtiyacına veya projeksiyon nüfusun ihtiyacına yönelik olarak işaretlenmediği,
  • Kentte yaşayan nüfusa yönelik olarak yaklaşık 166 dekarlık alanda 03.12.2010 tarih ve 150 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kent Park ve Rekreasyon Alanı (Millet Bahçesi Alanı) işaretlendiği,

Yukarıda belirtilen sebeplerle planın uygulanmasının kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından faydalı olmadığı şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,78) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,86) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.03.2020 tarih 38 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Mart 2020
454 kez görüntülendi