NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 04.04.2017 Salı günü saat 15.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 04.04.2017 TOPLANTI NO: 04 / Saat: 15.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 23.03.2017 79

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince 1 Asil Kâtip Üye ve 2 yedek Kâtip üye seçilmesi.
2 23.03.2017 80

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen Üyesi seçilmesi.
3 23.03.2017 81

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.
4 23.03.2017 82

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyete üye seçilmesi.
5 30.03.2017 838

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Hizmet Binası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
6 30.03.2017 839

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Ek Hizmet Binası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
7 30.03.2017 840

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Salonu yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
8 07.03.2017 898

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 23 Sayılı Kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazlar.
9 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi, 1546 ada, 33 nolu parsel ve çevresi için plan değişikliği.
10 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Kunduzhan Mahallesi, 4518 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği.
11 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Çoraklık Mahallesi, 82 ve 86 nolu, yaklaşık 30 hektarlık alanda plan değişikliği.
12 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

İbrahim Çayırı Mahallesi, 108, 109 ve 110 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan yaklaşık 70 hektarlık alanda plan değişikliği.
13 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Kunduzhan Mahallesi, 4661 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği.
14 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Karakeçili Mahallesi, 1794 ada, 17 nolu parselde plan değişikliği.
15 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Bahçelievler Mahallesi, 511 ada, 1 ve 16 nolu parsellerde plan değişikliği
16 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Bahçelievler Mahallesi, 53, 54, 55 ve 60 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan alan için plan değişikliği.
17 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi, 3471 ada, 1 nolu parsel için plan değişikliği.
18 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi, 1895 ada, 5 ve 6 nolu parseller için plan değişikliği.
19 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Ayarık Mahallesi, 111 ve 114 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan yaklaşık 90 hektarlık alan için plan değişikliği.
20 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

İbrahim Çayırı Mahallesi, 109 ve 110 nolu kadastro paftaları dahilinde kalan yaklaşık 83 hektarlık alan için plan değişikliği.
21 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Tepecik, Çoraklık ve Hacıkerim Mahallesi sınırları dahilinde kalan yaklaşık 385 hektarlık alan için plan değişikliği.
22 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Ayarık Mahallesi, 4654 ada, 1 nolu parsel için plan değişikliği.
23 30.03.2017

İMAR KOMİSYONU

Ayarık Mahallesi, 111 ve 112 kadastro paftaları dahilinde kalan yaklaşık 140 hektarlık alan için plan değişikliği.
24 31.03.2017 1290

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 37 Sayılı Kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazlar.
25 22.03.2017 767

DENETİM KOMİSYONU

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporunun Meclise sunulması.
26 29.03.2017 85

BAŞKANLIK MAKAMI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlattırılan 2016 yılı faaliyet raporu.

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
166 kez görüntülendi