Muhtelif Cadde ve Sokakların bir kısmı veya tamamında kullanım kararlarının “Ticaret+ Konut Alanı (TİCK)” olarak değiştirilmesi

Merkez İlçesinde bulunan muhtelif Cadde ve Sokakların bir kısmı veya tamamı için;

Mimar Sinan 1. Caddesi (kuzeyi), Öğretmen Lisesi Caddesi, Çelik 12. Sokak, Fen Lisesi 1. Cadde, Gazi Paşa Sokak, Selçuk 1. Cadde ile Çevre yoluna paralel uzanan kuzey ve güneyde bulunan servis yoluna cepheli parseller, Adnan Özejder Caddesi (bir kısmı), Özgürevler 1. Cadde, Çiftlikçayırı 2. Cadde, Mavral Sokak, Necmettin Erbakan Caddesi, Hüyük Caddesi, Emek Caddesi, Ekin Caddesi, Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesi, Mehmet Akif Ersoy 2. Caddesi, İpeklievler Caddesi, İpeklievler 3. Cadde, Eti Caddesi, Bahar 1. Caddesi ve Hamit Duran Caddelerinin bir kısmı veya tamamının kesin sınırları pafta üzerinde gösterilen alanların kullanım kararları “Ticaret+ Konut Alanı (TİCK)” olarak değiştirilmiş olup plan notlarına; Ticaret + Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklendiği, çevre yolunun güneyinde bulunan ve çevre yolunan paralel uzanan servis yoluna cepheli parsellerin mevcut yapılaşma durumu ile imar planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,27) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,32) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/55 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
1.619 kez görüntülendi