Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürü – Burhan ŞAHİN

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

1.Kentin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu sağlayıcı tedbirler almak

2.Kentin imtiyazını, haksız rekabet ve vergi kaybına neden olan faaliyetlere karşı tedbir almak

3.Müesseselerin ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygunluğunu, ürettikleri hizmet ve ürünlerin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi

4.1003 sayılı Numarataj Yönetmeliğine göre, yapılara uygun numara verme, cadde ve sokakları isimlendirme

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız