Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürü – Erhan BALCI

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

1)5393 Sayılı Belediye Yasasının, Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapmak. Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündemi hazırlamak. Meclis toplantı gündemini ve yasa gereği bir önceki toplantı karar özetlerinin Meclis üyelerine dağıtımını ve ilanını (duyurusu) sağlamak.

2)Belediye Başkanı tarafıdan Belediye Encümeninde görüşülmesi için havale edilen evraklar doğrultusunda Encümen güdemini hazılayıp Encümen üyelerine dağıtımını sağlamak.

3)Encümen toplantısında alınan kararları yazıp, Encümen tutanak defterine kaydedip, ilgili birimlere sevkini yapmak.

4)Belediyemiz adına Resmi Kurum ve Kuruluşlardan posta ve kurye ile gelen tüm evrakları teslim alır. Konularına göe evrakları ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını sağlar.

5) Birim ve Kurum Arşiv Sistemini yürütmek.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız

Kurum Arşiv Talimatname