Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürü – Eyüp AYTEKİN

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

Çorum Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Çorum Belediyesi sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir kent ve çevre oluşturulabilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;

 1. Çorum Belediyesi sınırları içerisindeki evsel katı atık toplama işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesini, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların semt pazarlarının süpürülmesi, yıkanması, temizlenmesi, Yer altı çöp toplama sistemlerinin planlanması ve yapılmasını sağlamak,
 2. İbadet yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 3. Mahalle aralarında halk sağlığını tehdit eden, çevrede kötü görüntü kirliliğine neden olan boş arsalarda temizleme çalışması yapmak,
 4. Tıbbi atıkların toplanmasını, depolanmasını, bertarafını ve ücretlendirilmesini sağlamak,
 5. Katı Atık bertaraf tesisleri ve tıbbi atık tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek,
 6. Baraj ve göl etrafındaki çöplerin toplanmasını sağlamak,
 7. Doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmak,
 8. Çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmek,
 9. Vatandaşlardan yazılı, sözlü veya elektronik ortam vasıtası ile gelen istek ve şikayetleri yerinde inceleyerek şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamak,
 10. Karla mücadele çalışmalarında Başkanlık talimatları doğrultusunda, ekiplerin ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama vb. çalışmalara katılmalarını sağlamak,
 11. Belediye sınırları içerisinde sivrisinek ve karasineğe karşı ilaçlama çalışmalarını programlı bir şekilde yürüterek halkın sağlığının korunmasını sağlamak,
 12. Çöp konteynerlerinin bedel karşılığında konut, özel kurum ve işletmelere verilmesini sağlamak,
 13. Kamu kuruluşlarının ve ortak kullanım alanlarının çöp konteyner taleplerinin karşılanmasını sağlamak,
 14. Çöp konteynerlerinin tamir-bakımının yapılmasını sağlamak,
 15. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılımı sağlamak,
 16. Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerinin yapılmasını sağlamak,
 17. İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık makamına önermek.

 

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız