Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Yetkili: Murat BERKSUN

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

a)Belediye sınırları içinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara gerekli yardımları yapmaktan,

b)Özürlü vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamaktan,

c)Başarılı sporcu ve okulların ödüllendirilmesi ve yardımların organize edilmesinden,

ç)Toplu sünnet ve toplu düğün organizasyonlarının yapılmasından,

d)Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktan,

e)Ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmaktan,

f)Çorum Belediyesi’nin düzenlediği okul dışı eğitim çalışmalarını, el beceri kurslarını, eğitim yardımlarını organize etmekten,

g)Kendisine bağlı Kültür, Kadın, Gençlik, Engelli Rehabilatosyan ve diğer merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan,

ğ)asker ailelerinin müracaatlarını almak ve belirlenen oranlarda yardım edilmesini sonuçlandırmaktan ve buna benzer sosyal çalışmalar yapmaktan sorumludur.

 

Sosyal İşler

 

a) İlimiz Sosyo- Ekonomik açıdan yetersiz, kentleşme bilincine ulaşmakta zorluklar ve yokluklar yaşayan bölgelerinde oluşturulan Aile Danışma Merkezleri bünyesinde eğitim-sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması ve insanca yaşam için gerekli şartları oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

b) Kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente entegre edilmesi amacıyla, aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlere öncelik verilerek organizasyonlar yapılmasını sağlamak,

c) İlimizde yaşayan dar gelirli kişilerin el emeği ürünlerini değerlendirmek için Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapılması, kadın emek pazarında pazarlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ç) Engellilerin hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek,

d) Ulusal ve uluslar arası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kurum ve kuruluşlara katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde organizasyonlar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

e) Sokakta yaşayan veya risk altında olan çocuklar için diğer kamu kurumları Üniversite ve STK`ları ile işbirliği yaparak projelerin geliştirilerek uygulanmasını sağlamak,

f) Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik yaz spor okulları açmak ve ders yılı içinde ilköğrenim ve lise öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler uygulamak,

g) Engelli insanların rahat idamesi için projeler geliştirmek suretiyle engellilere gerekli yardım ve desteği sağlamak,

ğ) Toplu sünnet ve toplu düğün, yapılmasını sağlamak,

1) Belediye sınırları içerisinde iftar çadırları kurmak,

2) İlimizde ikamet eden şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmalar veya organizasyonlar hazırlamak ve gerçekleştirmek,

3) İlimiz sınırları içerisinde bulunan şiddet mağduru kadınlara yönelik kadın konuk evleri veya sığınma evi kurmak,

4) Yeni evlenen çiftler için talepleri doğrultusunda eğitim semineri verilmesi ve katılımcılara sertifika ve/veya hediye verilmesi,

5) İlimizde yaşayan yaşlılar ve engelliler için dinlenme evi ve/veya sosyal mekânların kurulması ve işletilmesi,

6) İlimiz sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin yeni doğan çocuklarına ve annelerine yönelik çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak,

7) Çorum Belediye Meclisi tarafından kabul edilen, Kadın ve Çocuk Koruma Evi Yönetmeliği çerçevesinde gerekli faaliyetlerde bulunmak,

8) İlimizde yaşayan, kimsesi olmayan ve bakıma muhtaç olan yaşlı ve düşkünlerin, ev bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının giderilmesi,

9) Yürürlükte bulunan belediye ile ilgili mevzuatların öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

Yardım İşleri

 

(1) İl sınırları içerisinde ikamet eden başarılı öğrencilere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

(2) İl sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve dengi okullarımızda okuyan yoksul aile çocuklarını giydirmek,

(3) İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışmalarını yapmak,

(4) Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşive kaldırılması gerekenleri arşive kaldırmak.

(5) İlde yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara kanun ve yönetmelik çerçevesinde kuru gıda yardımı yapılmasını sağlamak,

(6) İlköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak,

a) Yardıma muhtaç asker ailelerine gerekli yardımı sağlamak,

b) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak,

c) Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordinasyon kurmak, ilde yardım alanların envanterini çıkarmak,

ç) İlimizde ikamet eden ailelerin cenaze işlerinde yardımcı olmak.

d) İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere ayni ve vb. yardım almak ve ilgililerine ulaştırmak.

e) Yangın ve tabii afetlere maruz kalan tespitlerini yapmak ve imkanlar doğrultusunda yardımlarda bulunmak.

f) Yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız

Muhtaç Kimselere Gıda Bankası Uygulama Yönetmeliği için Tıklayınız