Mezarlıklar Müdürlüğü

Mezarlıklar Müdürü – İsmail ÖĞÜTVERİCİ

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

1) Yürürlükteki mevzuatla Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak.

2) Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,takip etmek, cenaze nakil araçlarını ve gerekli levazımatı temin etmek, bu hususta strateji ve projeler üretip Başkanlığa sunmak.

3) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediyelere verilen cenazelerin defin,   nakil ve diğer işlerinin mevzuata uygun bir şe­kilde yürütülmesini sağlamak,

4) Mezarının üst yapısını yapmak, onarmak isteyen vatandaşlara Yapım Onarım izin belgesi vermek.

5) Her türlü belgenin düzenlenmesini, kayıt ve arşivlenmesini sağlamak.

7) Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusunda çalışmalar yapmak,

8) Yeni mezarlık alanlarının açılması konusunda çalışma yürütmek,

9)  Mal, hizmet , araç,gereç ve malzemelerin,temini kullanımı için şartnameler hazırlatmak.

10) Mezarlıklarda bulunan ve budanması gerekli olan ağaçların budamasını yaptırmak,çürük, kurumuş,dikenli ,devrilmek üzere olan ağaçların kesilmesini sağlamak,

11) Mezarlık alanlarının temizliğini yaptırmak,

12) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak yürütmekle yetkili ve sorumludur.

13)  Mezarlıklar Müdürlüğü hizmette sürekliliği esas alarak dini bayram, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili gün­lerinde aksaklıklara meydan vermeden 365 gün hizmet verilmesini sağlamak.

14)Personelin çalışma süreleri, izinleri ilgili mevzuat­lara ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre düzenlenmesini sağlamak. Müdürün ön görmesi durumunda (dini örf ve adetlere göre ve yaz saati uygulamalarında v.s) çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasını sağlamak.

14) Mezarlıkların işletme ve işlettirilme sorumluluğu Belediyeye aittir.

15)Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız