Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürü – Özlem ORAL

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

1.Belediye leh ve aleyhine açılan adli ve idari davaları takip etmek ve neticelendirmek.

2.Başkanlık veya müdürlüklerden görüş istenen hususlarda yazılı veya şifahi mütalaalar vermek.

3)Belediyemizde yapılan protokol, sözleşme, taahhüt gibi işlemleri hukuka uygun olarak tanzimini temin ve ihbar, ihtar, fesih vb. işlemleri yapmak.

4)Tahsili yapılmayan amme alacaklarının takibini yapmak.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız