Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü – Nadir SOLAK

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

 1. Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel Faaliyetler düzenlemek ve katılmak,
 2. Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek,
 3. Yaz-kış spor okullarının düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,
 4. Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek,
 5. Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,
 6. Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,
 7. Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek,
 8. Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak,
 9. Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,
 10. Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,
 11. Her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, spor seminerleri düzenlemek, spor fuarlarına katılım sağlamak, spor ve eğitim alanlarında kampanya ve törenler düzenlemek.
 12. Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,
 13. Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,
 14. Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek.
 15. Amatör spor kulüplerine yardım etmek.
 16. Belediyemizce kurulan spor te­sis ve sahaların işletilmesi, Belediyemiz birimlerinde çalışan memur ve işçilerimizin, Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan ko­rumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve yaz ve kış spor okulları açmak.
 17. Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenlenmek.
 18. İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile (Yüzme, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Voleybol, Taekwondo, Güreş, Halter, Atletizm, HİS (Herkes İçin Spor) gibi branşlarda koor­dineli olarak kurslar gerçekleştirmek.
 19. Halka spor yaptırmak ve sevdirebilmek adına çeşitli branşlarda spor müsabakalarını düzenlemek.
 20. İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun ge­lişmesi yönünde her türlü maddi – manevi desteği sağlamak.
 21. Müdürlüğümüz veya Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan otobüs ve minibüslerin uygun olması durumunda Çorum Belediyesi müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile diğer kamu kurumlarının, dernek ve spor kulüplerinin ulaşım ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde Çorum Belediye Meclisinin belirlemiş oldu­ğu ulaşım fiyatları üzerinden veya başkanlık makamının onayı şartıyla ücretsiz olarak ulaşım hizmeti vermek.
 22. Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak.Görev ve Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız