Çorum Belediyesi Birim Yönetmelikleri

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008

Fen İşleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 06.03.2015

Etüt Proje Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 05.12.2015

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 06/07/2015

İtfaiye Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 01.04.2008

İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 02.07.2005

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 02.02.2015

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 02/05/2007

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 05.12.2015

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 07.01.2013

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 07/01/2013

Tesisler Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 05.12.2015

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 23/02/1995

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 05.12.2015

Spor İşleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 05.12.2015

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 07/01/2013

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 07.01.2013

Özel Kalem Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 01.04.2008

Mezarlıklar Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 03.06.2008

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 06.03.2015

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 02/02/2015

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008

Hal Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 02.02.2015

Zabıta Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008

Yemekhane Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meclis Karar Tarihi 06.07.2015

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Meclis Karar Tarihi 05.11.2012

T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği

01.11.2010 Tarihli Meclis Kararına İstinaden

Kadın ve Çocuk Koruma Evi Yönetmeliği

Meclis Karar Tarihi 03.02.2009

Gıda Bankası Uygulama Yönetmeliği

Meclis Karar Tarihi 02.01.2015

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Meclis Karar Tarihi 02.02.2015

Çevre Denetim Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Meclis Karar Tarihi 02.06.2014

Belediye Tanzim Satış Yönetmeliği

Meclis Karar Tarihi 02/05/1978

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Meclis Karar Tarihi 03.06.2008

Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

Meclis Karar Tarihi 01/11/2010

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik