Etik Kurul Üyeleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelik 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereğince; Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 5 kişiden oluşan Etik Kurulu kurulmuştur.