Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Etik Kurul Üyeleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelik 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereğince; Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 5 kişiden oluşan Etik Kurulu kurulmuştur.
 
 
 
Ahmet YABACIOĞLU (Başkan. Yrd.)
Murat GÜR (İnsan Kaynakları ve Eğit. Md.)
Reyhan KUŞÇU (Mali Hizmetler. Md. Vekili)
Özgül YILMAZER (Yazı İşleri Md. Vekili)
– Özlem ORAL (Avukat)