Etik Kurul Üyeleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelik 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereğince; Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 5 kişiden oluşan Etik Kurulu kurulmuştur.
 
 
 
Ahmet YABACIOĞLU (Başkan. Yrd.)
Murat GÜR (İnsan Kaynakları ve Eğit. Md.)
Reyhan KUŞÇU (Mali Hizmetler. Md. Vekili)
Özgül YILMAZER (Yazı İşleri Md. Vekili)
– Özlem ORAL (Avukat)