Kuruçay Köyü, 247/1, 248/1-2, 249/1, 251/1 ve 144/26 ada/parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

Kuruçay Köyü, 247/1, 248/1-2, 249/1, 251/1 ve 144/26 ada/parsel ve yakın çevresi için;

TOKİ’ nin 14.12.2018 tarihli yazısında plan değişikliğine konu alana ilişkin olarak arazi yapısındaki derin kot farklılıkları ve ayrıca alanın bitişiğinde bulunan dere yatağından kaynaklı yol kotlarının revize edilmemesi sebebi ile onaylı vaziyet planının sahaya aplike edilmesi noktasında kazı kotları ve bodrum katların revize edilmesine ihtiyaç duyulduğu bu sebeple imar planı değişikliği yapılması gerektiği belirtilmiştir.

İmar Plan değişiklik talebinde 247 ada 1 parsel E:1.05 Yençok: 6 kat Konut Alanı, 248 ada, 1 parsel Park Alanı, 249 ada 1 parsel E:1.05 Yençok: 6 kat Konut Alanı, 251 ada 1 parsel E:1.15 Yençok:6 kat Konut Alanı, 144 ada 26 parsel E: 1.05 Yençok: 6 kat Konut Alanı olarak planlanmıştır. Yapılaşmaya ilişkin 06.02.2017 tarih 27 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış imar planlarındaki diğer hükümler ise korunması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 24415,1) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 24417,1)) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.01.2019 tarih 6 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.01.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

14 Ocak 2019
373 kez görüntülendi