Kunduzhan Mahallesi,4469 ada, 4 nolu parselde plan değişikliği

Kunduzhan Mahallesi,4469 ada, 4 nolu parselin Sağlık Tesis Alanı olarak planlı kısmı Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Otopark Alanı) olarak planlanmıştır. Ayrıca plan notlarına; kapalı otopark alanı ile birlikte hizmet vermek üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5 (a) maddesinde yer alan; “Belediye hizmet alanı: Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alandır.” Tesisler yer alabilir hükmü eklenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19731108) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19031534) teklifi,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.12.2020 tarih ve 169 sayılı BMK kararı Meclisce onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

15 Aralık 2020
213 kez görüntülendi