Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Kunduzhan Mahallesi, 2549 ada 66 parselde plan değişikliği

Kunduzhan Mahallesi, 2549 ada 66 parsel için;

2549 ada 66 parselin kuzey kısmında yaklaşık 2.760 m² lik alan Emsal:0.30, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanmış kalan kısmı ise Emsal: 0.50, Yençok: 7.50 metre yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı” olarak planlanmıştır. Her iki kullanım içinde parselin batısındaki yoldan ve güneyindeki komşu parselden 15.00 metre, doğusundan ise 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir.  Ayrıca plan notlarına; “Ticaret kullanımı getirilen alanda min. parsel cephesi 40.00 metre olacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesi hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5101,5) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5102,5) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2017 tarih 08/138 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2017 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ