KIŞLIK LASTİK ALIMI

KIŞLIK LASTİK ALIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kışlık Lastik Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/545405

1-İdarenin

a) Adı : ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası : 3642250810/1453 – 3642245805

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kışlık Lastik Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz bünyesinde bulunan muhtelif araçlarda kullanılmak üzere 7 Kalem Kışlık Lastik Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum Belediyesi Akkent Mahallesi İskilip Caddesi No: 99 İskilip Yolu 2.Km Merkez/ÇORUM’da bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Depoları

ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu lastikler sözleşmenin İmzalanmasını takip eden günden itibaren 20(Yirmi) takvim gün içerisinde teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.10.2020 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-

tekliflerin açılacağı adres) : Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310 Kat :4 Belediye Hizmet Binası Turgut Özal Konferans Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

14 Ekim 2020
278 kez görüntülendi