KASIM 2 MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 04.11.2014 Salı günü saat 11.00’ de Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO

E V   R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ :   04.11.2014 TOPLANTI NO: 12 / Saat: 11.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N    U  S  U

1 03.11.2014

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

2015 Yılı ve İzleyen 2 Yıl Bütçesinin görüşülmesi.
 

 

 

 

Muzaffer   KÜLCÜ

                                                                                        Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
211 kez görüntülendi