Karakeçili Mahallesi 7,8 hektarlık alanda plan notu değişikliği

04.03.2008 tarih ve 04 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan 7,8 hektarlık plan değişikliği sınırının tamamı için ;

Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 1507 ada 14 parsel; Plan değişikliği notlarında “Bina cephesi 30 metreyi geçemez” hükmünün kaldırılması şeklinde teklif sunulduğu diğer hükümlerin aynen korunduğu talep edilen plan notunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinden de kaldırılmış olduğu dikkate alınarak; 7,8 hektarlık 4.3.2008 tarih ve 04 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan plan değişikliği sınırının tamamında kaldırılması şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan “Bina cephesi 30 metreyi geçemez” hükmünün kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5782,27) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.01.2020 tarih 15 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  10.01.2020 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Ocak 2020
205 kez görüntülendi