Karakeçili Mahallesi, 4401 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması

Karakeçili Mahallesi, 4401 ada 1 nolu parsel için;

4401 ada 1 parselin kuzeyinden Q400’lük ishale hattı geçtiği ve hattın plan değişikliği yapılan alanda kaldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple imar planı değişikliği Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün itirazı dikkate alınarak ve ishale hattını parsel dışında kalacak şekilde revize edilmiştir. Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 25.02.2019 tarih 4904 sayılı yazısı ile güncellenen imar planı değişikliğinin ishale hattına herhangi bir zararı olmadığı bildirilmesi  şeklinde  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,51) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,61) değişikliği  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.03.2019 tarih 34 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 12.03.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Mart 2019
153 kez görüntülendi