Karakeçili Mahallesi, 1824 ada, 1 nolu parsel  emsal katsayısının yeniden belirlenmesi

Karakeçili Mahallesi, 1824 ada, 1 nolu parsel  için:

1824 ada, 1 nolu parselin Emsal değerinin eşitlik ilkesi doğrultusunda mücavir alan sınırları içerisinde planlı bulunan diğer Kreş Alanları ile eşit olması için 1.00 olarak değiştirilmesi ve diğer yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmaması  şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 5793,61) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,73) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.11.2019 tarih 125 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.11.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Kasım 2019
272 kez görüntülendi