Karakeçili Mahallesi, 141 nolu ada Belediye Hizmet Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi

Karakeçili Mahallesi, 141 nolu ada için :

Karakeçili Mahallesi, 141 nolu adanın plan değişikliği sınırları içerisinde bulunan kısmının Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Otopark Alanı) olarak planlı olduğu ve tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin işaretli olduğu,

Teklif Edilen İmar Planı dosyasında; A karne gurubuna sahip Plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan fonksiyonunda bir değişiklik yapılmadığı, doğu cephesinde bulunun 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesi hariç diğer cephelerinde bulunan yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırıldığı ve kuzey cephesinde bulunan yolun 12 metre olarak yeniden düzenlendiği görülmektedir. Şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,69) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,81) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.03.2020 tarih 39 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Mart 2020
241 kez görüntülendi