Karaca Köyü, 4214 ada, 17 nolu parsel Toprak Mahsulleri Ofisi alanında plan değişikliği

 

Karaca Köyü, 4214 ada, 17 nolu parsel için

Karaca Köyü 4214 ada 17 nolu parsel güncel imar planlarında büyük bir kısmı (yaklaşık 40.000 m²) Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, kalan kısmı ise yol ve park alanı olarak planlıdır.

Teklif Edilen İmar Planı dosyasında; 4214 ada, 17 nolu parselin içinde kalan ve sürekliliği olmayan imar yolu ve Park alanı kaldırılmış, parselin Tamamı Toprak Mahsulleri Ofisi olarak planlanmıştır. Ayrıca parselin güneyinde yer alan 25.00 metrelik imar yolu parsel sınırına göre düzenlenmesi Şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19626952) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19678689), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.03.2020 tarih 41 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Mart 2020
287 kez görüntülendi