Karaağaç Köyü, 101 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

Karaağaç Köyü, 101 ada, 1 nolu parselin güneyinde yer alan yaklaşık 2750 m²’ lik kısmın E: 0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu, kuzeyinde kalan yaklaşık 4100 m²’ lik alanın ise E: 0.60 Yençok: 11.50 metre yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmış olan kısım için çevreyolundan 25.00 metre, komşulardan 5 ve 7,50 metre, Ticaret Alanı olarak planlı kısım için ise çevreyolundan 25.00 metre, komşulardan 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi bırakıldığı ve plan notlarına;

*Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 11.06.2020 tarih E:122404 sayılı yazısı gereğince, Ticari alan üzerine kurulması planlanan tesise ulaşımın (geçiş yolu izin belgesi) Akaryakıt- LPG İstasyonu içerisinden sağlanması gerekmekte olup Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün uygun görmesi halinde tesislere ayrı ayrıda geçiş yolu izin belgesi verilebilir. Plan notu eklenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19516843) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19406852) değişikliği3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.12.2020 tarih ve 167 sayılı BMK kararı Meclisçe onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

15 Aralık 2020
329 kez görüntülendi