Kadıkırı Köyü, 117 ada, 62 nolu parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ilave imar planı

 

Kadıkırı Köyü, 117 ada, 62 nolu parselde için

Kadıkırı Köyü 117 ada 62 nolu parsel mevcut durumda plansız konumda olup yerinde faal olmayan atıl durumda benzinlik tesisi bulunduğu tapu kayıtlarında ana taşınmaz niteliğinin Benzinlik ve Lokanta olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Teklif Edilen İmar Planı dosyasında; Kadıkırı Köyü 117 ada 62 nolu parsel Emsal: 0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” Şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19813552) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19106617), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.03.2020 tarih 40 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Mart 2020
287 kez görüntülendi