İlice ve Çomar Mahallesi, G33C20D-2A/2B G33C20A3C G33C20B4D paftaları dahilinde 93 ada ve çevresinde plan değişikliği

İlice ve Çomar Mahallesi, G33C20D-2A/2B G33C20A3C G33C20B4D paftaları dahilinde 93 ada ve çevresi için;

Planlama alanı içerisindeki yollar yeniden düzenlenmiş, park olarak planlı kısmın bir bölümü Taks: 0.12 Kaks: 0.24 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarında Düşük Yoğunluklu Konut Alanı (Bağ) alanı olarak planlanmıştır. Ek olarak, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’ne bölgedeki kanalın devamı olan başka bir alan için görüş sorulduğu ve sorulan görüşe istinaden 5. Bölge Müdürlüğü’nün 08.03.2013 tarihli yazısında İl Merkezinin büyümesi sonucu konu kanalın tamamen kentsel yerleşim alanı içerisinde kalmak suretiyle, izinli-izinsiz tarım dışı kullanımlara maruz kaldığı ve söz konusu alanda sulama faaliyetlerinin fiilen yapılamaz duruma geldiği bildirilmiştir. Ayrıca Çorum Sulamasına ait sulama sahası, Bölge Müdürlüğü’nün teklifi üzerine 06.02.2013 tarih 68529 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü’nün “Olur” u ile işletme envanterinden düşüldüğü bildirilmiştir. Bu kapsam planlama alanı içerisinde kalan ve sürekliliği bulunmayan kanal olarak planlı kısım park alanı olarak planlanmıştır.

01.09.2016 tarih 128 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan imar planlarında düzenlenmiş olan plan notlarında yer alan;

“Ancak parsellerin tek ada tek parsel oluşacak şekilde tevhit edilmesi (birleştirilmesi) durumunda site tarzı yapılaşmalara müsaade edilir. Tek ada/parsel şeklinde oluşan parseller üzerinde apartman tarzı yapılaşmaya (Dikey kat İrtifakı/Mülkiyeti) izin verilmeyecek olup yatay (yaygın) Kat İrtifakı/Mülkiyeti kurularak bir parsel üzerinde birden fazla yapılaşmaya izin verilir ancak her bir bağımsız bölüm (Bina) arası mesafe min. 10.00 metre olacaktır.  Parsel üzerindeki bağımsız bölüm sayısı her 1000m² için max. 1 adet olarak belirlenecektir. Ayrıca site tarzı yapılaşmalarda parsel büyüklüğünün min. her 40 m²’sine 1 ağaç hesabı oluşacak şekilde ağaç dikilecektir. Site tarzı yapılaşmalarda her bir bağımsız bölüm için 1 araç olacak şekilde otopark ihtiyacı belirlenecek ve otopark ihtiyaçları parsel içerisinde karşılanacaktır.” Maddesi;

            “Planlama Alanı içerisinde site tarzı yapılaşmalara müsaade edilir. Ancak parseller üzerinde apartman tarzı yapılaşmaya (Dikey kat İrtifakı/Mülkiyeti) izin verilmeyecek olup yatay (yaygın) Kat İrtifakı/Mülkiyeti kurularak bir parsel üzerinde birden fazla yapılaşmaya izin verilir. Her bir bağımsız bölüm (Bina) arası mesafe min. 10.00 metre olacaktır.  Parsel üzerindeki bağımsız bölüm sayısı her 1000m² için max. 1 adet olarak belirlenecektir. Ayrıca site tarzı yapılaşmalarda parsel büyüklüğünün min. her 40 m²’sine 1 ağaç hesabı oluşacak şekilde ağaç dikilecektir.” Şeklinde düzenlenmiş olup 01.09.2016 tarih 128 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile getirilen diğer plan notları olduğu gibi korunması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,29) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,35) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  05.11.2018 tarih 194 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.11.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

09 Kasım 2018
166 kez görüntülendi