İlice Mahallesi, 4226 ada 5 nolu parselde plan değişikliği

İlice Mahallesi, 4226 ada 5 nolu parsel için;

İlice Mahallesi, 4226 ada 5 nolu parselin doğu cephesinde bulunan 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin planda verilmiş olan açık ve kapalı çıkma haklarının kullanılamaması nedeni ile blok ölçülerinde bir değişiklik yapılmadan, bloğun batı istikametinde 2 metre kaydırılarak doğu cephesinde bulunan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye çıkartılması  şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,34) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.10.2018 tarih 183  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05.10.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

05 Ekim 2018
229 kez görüntülendi